Σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ
 
 
 
Μέλη Στρατού
 
 
 
 
 
 
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Τσίρμπα Ιωάννα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξετάσεις

 

 
 
 
Αιματολογικές Εξετάσεις
 
  • Έλεγχος αναιμιών (αιματοκρίτης)
  • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
  • Έλεγχος πήξης (χρόνος προθρομβίνης, INR, μερική θρομβοπλαστίνη, Ινωδογόνο)
  • Διερεύνηση της διαταραχής των λευκών αιμοσφαιρίων
 
 
 
Βιοχημικές Εξετάσεις
 
Ανοσολογικές / Αλλεργιολογικές Εξετάσεις
 
Ορμονολογικές Εξετάσεις
 
Μικροβιολογικές Εξετάσεις
 
Μοριακές Εξετάσεις