Σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ
 
 
 
Μέλη Στρατού
 
 
 
 
 
 
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Τσίρμπα Ιωάννα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πακέτα Εξετάσεων

 

 
 
 
 
Κορονοϊός Covid-19
 
Δειγματοληψία ΜΟΝΟ κατ' οίκον και κατόπιν Ραντεβού
 
 
 
 
Έλεγχος Θυρεοειδούς
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Anti-Tg
 • Anti-TPO
 • free T3
 • free T4
 
48,70€
 
 
 
 
 
Λιπιδαιμικός έλεγχος
 • χοληστερίνη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Lp(a)
 • ApoA1
 • ApoB
 • Ομοκυστείνη
 
56€
 
 
 
 
 
Έλεγχος για κακοήθειες (Καρκινικοι Δείκτες) Γυναικών
 
 • Ca 19-9
 • CEA
 • Ca 15-3
 • Ca 125
 
50€
 
 
 
 
 
 
 
Έλεγχος για κακοήθειες (Καρκινικοι Δείκτες)
Ανδρών
 
 • Ca 19-9
 • CEA
 • PSA
 • Free PSA
 
53€
 
 
 
 
 
Ετήσιο Check up για άνδρες
 
 
 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 
 
 
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL/LDL
 • SGOT/SGPT
 • γGT / ALP
 • Ολικές πρωτεΐνες
 • Fe
 
 
 
 • Φερριτίνη
 • K / Na /Ca
 • TSH
 • PSA
 • Γενική ούρων
 
 
 
 
56,80€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ετήσιο Check up για γυναίκες
 
 
 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 
 
 
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL/LDL
 • SGOT/SGPT
 • γGT / ALP
 • Ολικές πρωτεΐνες
 • Fe
 
 
 
 • Φερριτίνη
 • K / Na /Ca
 • TSH
 • B12
 • Γενική ούρων
 
 
 
 
54,80€